Okul Öncesinde Oyun

Okul öncesi oyunlarda pek çok yaratıcı süreç vardır. Bu süreçler sonunda birey kendisinde saklı yetenekleri keşfeder, en verimli olduğu alanı seçer ve o alanda düşünen, zevkle çalışan, üreten, mutlu ve dengeli, kendine ve topluma yararlı, öz güveni gelişmiş, doğru ve sağlıklı kararlar alabilen, başkalarıyla birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, demokratik çağdaş insan hâline gelir.Bu anlayışı benimseyen Beşevler’de ki Anaokulumuzda da oyunlardaki etkileşim ile toplumsal gerçeklere dayalı temel yapılar benzeştiği için , toplumsal gerçekleri en iyi şekilde anlatılır ve çocuk gerek eğitmenleriyle gerekse eğitmen-aile arasındaki dirsek temasıyla Nilüfer Anaokulu’nda bu eğitimin meyvesini alarak gelişimini tamamlar. Bursa Anaokulları bazında değerlendirildiğinde vizyon ve misyonunda kişisel ve motor gelişiminin ana fikri oluşturduğu Hilal Anaokulu’nda, söz konusu gelişim oyunlarla öğretilir. Siz değerli velilerimizi, çocuklarımızın geleceklerine bir tuğla da biz koymak üzere paydaş olmaya davet ediyor, okulumuza bekliyoruz.