Yazılar

Kendini İfade Edebilme Yeteneği

Nilüfer Anaokulu ‘nda çocuklarımızın ayrıldığı sınıflarda yaşıtlarıyla paylaşma, oyun arkadaşlığına uyum sağlama, etkili ifade yeteneği bizler için çok önemli 🙂 Bu düşünceyi destekler nitelikte drama çalışmaları, görsel ve işitsel sanat etkinlikleri, organize çalışmaya yatkınlığı arttıran geziler, mutfak etkinlikleri, deney etkinlikleri, akıl ve zeka oyunları etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Çocuğumuza onun psikomotor aktivitesini geliştirip kendini ifadesine son derece […]

Okul Öncesinde Oyun

Okul öncesi oyunlarda pek çok yaratıcı süreç vardır. Bu süreçler sonunda birey kendisinde saklı yetenekleri keşfeder, en verimli olduğu alanı seçer ve o alanda düşünen, zevkle çalışan, üreten, mutlu ve dengeli, kendine ve topluma yararlı, öz güveni gelişmiş, doğru ve sağlıklı kararlar alabilen, başkalarıyla birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, demokratik çağdaş insan hâline gelir.Bu anlayışı benimseyen […]

Drama Etkinlikleri

Okul Öncesi dönemde drama çocuğun yaratıcılığı ve gerçek durumların yeniden yaratılmasında büyük bir rol oynar. Bizlerde okulumuzda oyunu bir eğitim aracı olarak kullanarak çocuklarımızın yaratıcılık süreçlerini geliştiriyoruz. Bursa Ana okulları çerçevesinde oyunun gücünün bu denli gelişime olan katkısı sizleri şaşırtacak gözle görülür sonuçlar alacaksınız. Beşevler Anaokulu olarak her daim eğitim ve öğretime açığız 🙂

ORYANTASYON

Okul öncesi dönem 0-6 yaş grubu kapsar. Bu dönem çocukların gerek zihinsel, bedensel, duygusal ve çevresel her açıdan gelişimini tamamen sağladığı yaş grubudur. Bizler çocuklarınızı her açıdan değerlendirip, bireysel olarak çocuğunuzun gelişimine katkıda bulunmak için her türlü eğitim olanağını sağlıyoruz. Bursa Anaokulları kapsamında Beşevler ilçesinde kurulan okulumuz aynı zamanda çiftliğiyle çocuklarınızın çevreye, arkadaşlarına, en önemlisi […]

Beşevler Anaokulu

Okulumuz 2017 yılında Eğitim ve Öğretime başlamıştır. Öğretmen kadrosu uzman öğreticiler tarafından oluşturulan okulumuz her daim aynı özveri ve çabayla gelişimini sürdürmektedir. Bursa anaokulları içerisinde kısa zamanda kendine önemli bir yer edinen okulumuzda Değerler Eğitimi, İngilizce, satranç, temel algoritma, akıl ve zeka oyunları gibi pek çok branşta da eğitim vermektedir.